Tarikh        : 4 Januari 2018
 Masa         : 9.30 Pagi - 12.30 T/Hari
 Tempat      : PI Buluh Kubu
 Peserta      : 12 Orang
Tujuan
 
Klik Dengan Bijak adalah sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.  
Aktiviti
Peserta diterangkan dengan modul-modul KDB serta membuat slide presentation menggunakan Power Point secara detail berkaitan KDB kemudian diberi tugasan berkumpulan dengan soalan dan latihan yang disediakan.

Gambar disini

 Tarikh        : 4 Januari 2018
 Masa         : 2.00 Petang - 5.00 Petang
 Tempat      : PI1M Buluh Kubu
 Peserta      : 10 Orang
Tujuan

Mempelajari cara-cara menggunakan perisian Microsoft Office Word 2010. Peserta juga diberi penerangan berkaitan website pembelajaran dan aplikasi atas talian yang dapat membantu dalam meningkatkan daya kreativiti pelajar.

   
Aktiviti
Memberi taklimat tentang kegunaan, kelebihan dan cara-cara menggunakan Microsoft Office Word 2010. Peserta dapat menggunakan perisian Microsoft Office Word 2010 dan menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan baik

Gambar disini

 Tarikh        : 1 Disember 2018
 Masa         : 9.00 Pagi - 12.00 T/Hari
 Tempat      : PI Buluh Kubu
 Peserta     : 10 Orang
Tujuan
 

Mempelajari cara-cara menggunakan perisian Microsoft Office 2010.

 
Aktiviti

Memberi taklimat tentang kegunaan, kelebihan dan cara-cara menggunakan Microsoft Office Word 2010. Peserta dapat menggunakan perisian Microsoft Office Word 2010 dan menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan baik

Gambar disini

 Tarikh        : 3 Disember 2018
 Masa         : 9.00 Pagi - 5.00 Petang
 Tempat      : PI Buluh Kubu
 Peserta     : 18 Orang
Tujuan
 

Kelas ini dihadiri oleh  8 orang pelajar. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk menggalakkan para pelajar untuk meningkat kemahiran dalam editing photoshop. 

 
Aktiviti

Pengajar menunjuk ajar langkah kepada peserta supaya mereka paham cara menggunakan Adobe Photoshop cs6. Setelah itu, peserta mula membuat berdasarkan demo yang ditunjukkan oleh petugas sambil dibantu dan dipantau. Peserta yang paling kreatif akan diberi sedikit cenderahati.

Gambar disini

 Tarikh        : 8 Oktober 2018
 Masa         : 9.00 Pagi - 5.00 Petang
 Tempat      : PI Buluh Kubu
 Peserta     : 10 Orang
Tujuan
 

Meningkatkan pengetahuan usahawan tempatan untuk menggunakan media sosial sebagai medium perniagaan

 
Aktiviti

* Taklimat mengenai PI dan Dashboard Komuniti

* Taklimat E-usahawan berkenaan -Facebook -Instagram -FB Ads

* Amali menggunakan akaun facebook dan instagram untuk perniagaan atas talian

* Pengenalan kepada produk mudah jual atas talian

 

Gambar disini