Tarikh        : 20 Januari 2018
 Masa         : 10.00 Pagi - 12.00 T/Hari
 Tempat      : Pi1m Buluh Kubu
 Peserta      : 15 Orang

 

Tujuan

Kelas asas komputer ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada komuniti yang terlibat tentang komponen komponen komputer dan cara penggunaannya. Selain itu, mereka juga diajar cara cara untuk menggunakan aplikasi asas yang terdapat di dalam komputer seperti microsoft office. Mereka akan diberi tugasan untuk melihat tahap kefahaman mereka melalui ajaran yang diberikan oleh petugas pi1m sekaligus memahirkan mereka mengguna aplikasi tersebut.

Aktiviti

Kelas ini terdiri daripada pelajar pelajar daripada pelajar Sek Keb. Merbau Kota Bharu. Mereka telah diberi pendedahan yang jelas mengenai komponen yang terdapat di komputer serta penggunaannya. Mereka juga telah diberi penjelasan mengenai mocrosoft office iaitu microsoft word. Mereka diberi tunjuk ajar tentang microsoft word kerana penggunaan ini penting untuk pelajar terutamanya dalam menjalankan tugas tugas persekolahan. Setelah diberi tunjuk ajar tentang cara penggunaannya , mereka telah ditugaskan untuk menyiapkan satu risalah pengiklanan. Dengan ini, kemahiran mereke untuk menggunakan microsoft word dapat dilihat dan diperbaiki.

Gambar disini