Tarikh        : 3 Februari 2018

Masa         : 9.00 Pagi - 12.00 Petang

Tempat      : Pi1m Buluh Kubu

Peserta      : 2 Orang

 

Tujuan:

Memberi pendedahan kepada peserta tantang asas Microsoft Powerpoint
 
Aktiviti :
 
Peserta diajar cara-cara menukar jenis 'theme fonts'. Peserta juga di ajar cara memasukkan gambar dan menjadikan gambar tersebut sebagai latar belakang slide. Peserta diberi latihan membina slide dan memasukan maklumat diri, gambar serta vieo ke dalam slide. 

 

Gambar disini