Tarikh        : 7 Jun 2018
 Masa         : 9.00 Pagi - 12.00 Petang
 Tempat      : PI1M Buluh Kubu
 Peserta      : 10 Orang

 

Tujuan

Kelas ini  dihadiri oleh 10 orang peserta dikalangan pelajar dari sekolah rendah yang merupakan ahli baru Pi1M Buluh Kubu. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk melatih pelajar memahirkan diri dalam penggunaan peralatan dan perisian komputer. Peserta juga diberi penerangan berkaitan website pembelajaran dan aplikasi atas talian yang dapat membantu dalam meningkatkan daya kreativiti pelajar.

   
Aktiviti
Para pelajar diberi penerangan dan tunjuk ajar berkaitan website kuiz pembelajaran atas talian iaitu kahoot.com untuk menguji pemahaman berkaitan komputer.

 

Gambar disini