Tarikh        : 9 Julai 2018
 Masa         : 3 Petang - 5.00 Petang
 Tempat      : PIM Buluh Kubu
 Peserta     : 10 Orang

 

Tujuan

Mempelajari cara-cara menggunakan perisian Microsoft Office PowerPoint 2010

   
Aktiviti

Memberi taklimat tentang kegunaan, kelebihan dan cara-cara menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2010. Peserta juga didedahkan dengan pelbagai teknik untuk menjadikan sesuatu tugasan menggunakan Microsoft Office PowerPoint lebih kelihatan menarik dan kreatif. Peserta dapat menggunakan perisian Microsoft Office PowerPoint 2010 dengan baik dengan menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan baik.

 

Gambar disini