Tarikh        : 8 Oktober 2018
 Masa         : 9.00 Pagi - 5.00 Petang
 Tempat      : PI Buluh Kubu
 Peserta     : 10 Orang
Tujuan
 

Meningkatkan pengetahuan usahawan tempatan untuk menggunakan media sosial sebagai medium perniagaan

 
Aktiviti

* Taklimat mengenai PI dan Dashboard Komuniti

* Taklimat E-usahawan berkenaan -Facebook -Instagram -FB Ads

* Amali menggunakan akaun facebook dan instagram untuk perniagaan atas talian

* Pengenalan kepada produk mudah jual atas talian

 

Gambar disini