Tarikh        : 3 Disember 2018
 Masa         : 9.00 Pagi - 5.00 Petang
 Tempat      : PI Buluh Kubu
 Peserta     : 18 Orang
Tujuan
 

Kelas ini dihadiri oleh  8 orang pelajar. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk menggalakkan para pelajar untuk meningkat kemahiran dalam editing photoshop. 

 
Aktiviti

Pengajar menunjuk ajar langkah kepada peserta supaya mereka paham cara menggunakan Adobe Photoshop cs6. Setelah itu, peserta mula membuat berdasarkan demo yang ditunjukkan oleh petugas sambil dibantu dan dipantau. Peserta yang paling kreatif akan diberi sedikit cenderahati.

Gambar disini