Tarikh        : 4 Januari 2018
 Masa         : 9.30 Pagi - 12.30 T/Hari
 Tempat      : PI Buluh Kubu
 Peserta      : 12 Orang
Tujuan
 
Klik Dengan Bijak adalah sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.  
Aktiviti
Peserta diterangkan dengan modul-modul KDB serta membuat slide presentation menggunakan Power Point secara detail berkaitan KDB kemudian diberi tugasan berkumpulan dengan soalan dan latihan yang disediakan.

Gambar disini