Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Temenggong dan Jalan Wakaf Siku dan bersampung dengan Jalan Rest House dan Jalan Jail. Dinamakan Jalan Hospital kerana di zaman sebelum tahun 1930 Masihi di sebelah hilir jalan itu ada sebuah hospital kerajaan (berhadapan dengan Pejabat Bandaran dan Pejabat Jajahan dan Tanah Kota Bharu sekarang). Hospital ini tiada lagi kerana telah dirobohkan apabila hospital yang ada sekarang siap dibina sebelum tahun 1935 Masihi.

Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Seri Maharaja dengan Jalan Kampung Sireh. Ia bersambung dengan Lorong Gajah Mati dan menghala ke timur bersambung dengan Jalan Hospital. Jalan Rest House ini mengambil sempena bangunan Rest House (Rumah Rehat Kerajaan) yang diperbuat daripada kayu dan berwarna hitam yang dibina dalam tahun 20an dahulu. Rest House ini telah diroboh kira-kira dalam tahun enam puluhan.

Jalan ini menghala dari hilir ke hulu bandar Kota Bharu. Ia bermula daripada persimpangan Jalan Rest House dengan Lorong Gajah Mati di sebelah hilir menghala ke sebelah hulu hingga ke Kampung Puteh (di persimpangan Jalan Kampung Puteh dan Jalan Pintu Geng sekarang). Nama jalan ini mengambil sempena nama kampung di kawasan itu pada zaman dahulu (sejak awal Abad Ke-a9 Masihi) bertanam dengan pohon-pohon sireh.

Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Rest House dengan Jalan Hospital dan menghala ke persimpangan Jalan Langgar dan Jalan Wakaf Che Yeh. Di persimpangan ini di zaman sebelum tahun 1945 Masihi ada sebuah wakaf yang dinamakan Wakaf Siku mengambil sempena nama Kampung Siku di sekitar kawsan itu. Sekarang jalan ini dinamakan Wakaf Siku mengambil sempena nama Kampung Siku di sekitar kawasan itu. Sekarang jalan ini dinamakan Jalan Sultan Ibrahim.

Jalan ini bermula dari bucu panggung Lido sekarang di sebelah barat menghala ke timur hingga ke persimpangan Jalan Seri Maharaja dan bersambung terus dengan Jalan Tengku Petra Semerak (dahulu namanya Lorong Tengku Petra Semerak). Dinamakan Jalan Kabul kerana di kiri kanan jalan itu terdapat kadai-kedai kain yang dikendalikan oleh orang-orang bangsa Kabul (bangsa Afghan). Kemudian Jalan Kabul ini dijadikan sebahagian daripada Jalan Tengku Petra Semerak.