Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Jail dan menghala ke persimpangan Jalan Tok Hakim dan Jalan Tengku Seri Maharani. Di zaman sebelum tahun 1950 Masihi terdapat sebuah hospital (bangunan kayu) di persimpangan Jalan Jail dengan Jalan Hospital. Hospital ini ialah khusus bagi bangsa kulit putih ( bangsa Eropah atau pegawai-pegawai Inggeris) dan di situ terdapat sebuah rumah tempat kediaman seorang doktor bangsa Inggeris dan sebab itulah jalan ini dinamakan Jalan Doktor.

Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Pintu Pong di sebelah hulu dan menghala ke sebelah hilir hingga ke persimpangan Jalan Wakaf Mek Zainab. Nama jalan ini ialah sempena sebuah kebun kepunyaan Sultan Muhamad IV (1900-1920 Masihi). Pada masa dahulu iaitu sebelum tahun 1920 Masihi terdapat sebuah rumah kayu yang agak tinggi dibina dengan bentuk yang indah berupa seperti sebuah istana. Rumah itu mempunyai banyak tingkap. Semua tingkap atau jendela dan dinding-dinding memakai cermin yang berwarna-warni sementara pintu-pintu ukiran yang menarik. Di dalam rumah itu dihiasi dengan berbagai-bagai alat perkakas yang cantik pernah digunakan dalam istana-istana. Begitu juga di sana terdapat alat-alat senjata seperti keris, lembing, pedang, tombak, cokma, bedil-bedil meriam kecil yang diperbuat daripada tembaga dan lain-lain lagi yang merupakan lambang kebesaran, kedaulatan raja-raja dan kebanggaan perwira-perwira di zaman lampau. Jadi rumah itu tak ubah sperti sebuah muzium dan di sekelilingnya dihiasi pula dengan pokok-pokok bunga dan buah-buahan. Rumah itu telah dibangunkan oleh Sultan Muhamad IV pada tahun 1903 Masihi sebagai tempat peranginan baginda. Ia diberi nama balai yang kemudiannya disebut orang dengan nama "Kebun Sultan". Rumah itu dan segala isinya telah tiada lagi ditelan zaman. Jalan Kebun Sultan ini memanjang terus dari hilir ke hulu dan bertemu dengan dua persimpangan jalan yang lain iaitu Jalan Merbau dan Jalan Pintu Pong. Penghabisan Jalan Kebun Sultan bertemu dengan tiga persimpangan jalan yang lain iaitu Jalan Tengku Seri Maharani, Jalan Padang Garong dan Jalan Padang Bongor.

Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Seri Maharaja dengan Jalan Kampung Sireh. Ia bersambung dengan Lorong Gajah Mati dan menghala ke timur bersambung dengan Jalan Hospital. Jalan Rest House ini mengambil sempena bangunan Rest House (Rumah Rehat Kerajaan) yang diperbuat daripada kayu dan berwarna hitam yang dibina dalam tahun 20an dahulu. Rest House ini telah diroboh kira-kira dalam tahun enam puluhan.

Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Temenggong dan Jalan Wakaf Siku dan bersampung dengan Jalan Rest House dan Jalan Jail. Dinamakan Jalan Hospital kerana di zaman sebelum tahun 1930 Masihi di sebelah hilir jalan itu ada sebuah hospital kerajaan (berhadapan dengan Pejabat Bandaran dan Pejabat Jajahan dan Tanah Kota Bharu sekarang). Hospital ini tiada lagi kerana telah dirobohkan apabila hospital yang ada sekarang siap dibina sebelum tahun 1935 Masihi.

Jalan ini bermula dari persimpangan Jalan Rest House dengan Jalan Hospital dan menghala ke persimpangan Jalan Langgar dan Jalan Wakaf Che Yeh. Di persimpangan ini di zaman sebelum tahun 1945 Masihi ada sebuah wakaf yang dinamakan Wakaf Siku mengambil sempena nama Kampung Siku di sekitar kawsan itu. Sekarang jalan ini dinamakan Wakaf Siku mengambil sempena nama Kampung Siku di sekitar kawasan itu. Sekarang jalan ini dinamakan Jalan Sultan Ibrahim.