Pada tahun 1926 Masihi bandar Kota Bharu mula menggunakan api elektrik yang dibekalkan oleh sebuah jentera sederhana yang ditempatkan di sebuah bangunan di Jalan Tok Hakim berhampiran dengan Pasar Besar Kota Bharu. Pada masa sekarang ini ibu sawat api elektrik adalah terletak di Lundang Jalan Pasir Puteh. Bekalan api elektrik mula di gunakan dalam bandar Kota Bharu pada akhir tahun 1926 Masihi dan mulai daripada awal tahun 1927 Masihi lampu-lampu minyak jalan raya dalam bandar Kota Bharu beransur-ansur digantikan dengan api elektrik yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya.