Sama seperti kebanyakkan petempatan awal, kebanyakkan penduduk Kelantan tertumpu di kiri kana Sungai Kelantan dan anak-anak sungainya. Raja dan pembesar Kelantan mula membina kubu-kubu istana di kuala-kuala dan juga di sepanjang sungai bagi memudahkan kerja-kerja mengutip cukai. Keadaan ini telah mendorong kebanyakkan rakyat tinggal di kuala kerana di situ barang-barang lebih murah kerana tidak dikenakan cukai berbanding dengan harga barang-barang di kawasan pendalaman.