Terdapat banyak lagi tempat menarik di sekitar bandar Kota Bharu termasuklah Padang Merdeka, bangunan-bangunan kerajaan dan rumah-rumah rakit di sepanjang tebing sungai.